Nazywam się Piotr Piotrowicz i jestem adwokatem Izby Adwokackiej w Siedlcach. W 2009 roku ukończyłem wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku, odbyłem aplikację adwokacką,  w jej ramach praktykę w kancelarii adwokackiej w Sokołowie Podlaskim, a obecnie prowadzę samodzielną działalność prawniczą w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.
Spotkanie w innym terminie, dogodnym dla Klienta, jest również możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Podczas spotkania z Klientem zostaje uzgodniona wysokość honorarium za poprowadzenie sprawy lub udzielana jest porada prawna. Wysokość honorarium ustalana jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywalnego czasu trwania postępowania, a także nakładu pracy pełnomocnika.

 

Istnieje możliwość ustalenia z Klientem wynagrodzenia w wysokości ryczałtowej z jednoczesną premią, zależną od wyniku sprawy.

 

Koszt udzielonej porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania i wynosi od 50 do 100 zł.

Zakres usług

Świadczę pomoc prawną oraz reprezentowanie stron w sprawach:

  • karnych i wykroczeń, w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym, reprezentując osoby oskarżone o popełnienie przestępstwa a także osoby pokrzywdzone,
  • cywilnych w tym spraw spadkowych, nieruchomości, prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych oraz spraw rodzinnych w tym rozwodowych,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych,
  • gospodarczych – reprezentowanie podmiotów profesjonalnych w sprawach gospodarczych oraz pomoc prawna w ramach stałej i kompleksowej obsługi prawnej,
  • spraw dotyczących konsumentów, w tym upadłości konsumenckiej,
  • administracyjnych w tym spraw z odwołań od decyzji organów administracji publicznej, spraw z zakresów ubezpieczeń społecznych oraz spraw podatkowych,
  • prawa pracy – reprezentowanie zarówno pracodawców jak też pracowników przed sądami,
  • mieszkaniowych – reprezentowanie lokatorów oraz zarządców nieruchomościami,
  • sporządzania umów cywilnoprawnych.