Upadłość konsumencka

admin 12 lutego 2018 Komentarzy: 1

Udostępnij wpis:

[supsystic-social-sharing id="1"]

Upadłość konsumencka daje szansę na oddłużenie osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Należy pamiętać, że wniosek zostanie oddalony przez sąd w przypadku doprowadzenia przez dłużnika do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli wina dłużnika nie nosi cech rażącego niedbalstwa, a występuje lżejsza postać winy tj. zwykłe niedbalstwo, dłużnik ma w dalszym ciągu szansę na powodzenie złożonego wniosku. Stopień winy sąd bada z urzędu, jednak to od dłużnika, czy też zawodowego pełnomocnika będzie w dużej części zależało jak zostanie przygotowany wniosek i zgłoszone w nim wnioski dowodowe, w celu wykazania przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Poprawne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej leży więc w interesie dłużnika.

Dłużnik, aby ogłosić upadłość konsumencką może, choć nie musi posiadać jakikolwiek majątek.Wniosek kierowany jest do właściwego dla dłużnika sądu gospodarczego (sądu rejonowego).
Opłata od wniosku wynosi 30 zł.

Wypełnienie wniosku przez dłużnika samodzielnie jest jak najbardziej możliwe, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to co w treści wniosku zostanie napisane, jakie dowody przedstawione oraz jak zostanie pokierowana sprawa, zależy często powodzenie lub nie wniesionego wniosku. Sprawa poprowadzona przez doświadczonego zawodowego pełnomocnika już na etapie I instancji, może w znacznym stopniu zwiększyć szansę na powodzenie.