Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

admin 23 stycznia 2018 Komentarzy: 1

Udostępnij wpis:

[supsystic-social-sharing id="1"]

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprawia osobom poszkodowanym często poważnych problemów. Osoby te nie do końca zdają sobie sprawę jak ważną rzeczą jest zachowanie bezpośrednio po wypadku, jaką należy zgromadzić dokumentację oraz jak napisać skuteczny wniosek do ubezpieczyciela, a także ewentualny pozew.

Pierwszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać to zgromadzenie i zabezpieczenie materiału dowodowego, który pozwoli na skuteczniejszą walkę o odszkodowanie. Bardzo ważnym momentem jest już ten po nastąpieniu samego wypadku komunikacyjnego. Jeżeli nasz stan na to pozwala powinniśmy zadbać sami o udokumentowanie miejsca zdarzenia. W przypadku, kiedy może wystąpić spór co to sprawcy zdarzenia, zaistniałych szkód na mieniu i osobach, pożądane jest wezwanie na miejsce patrolu Policji, który przeprowadzi odpowiednie czynności i zgromadzi dowody. Pomocna może być również dokumentacja fotograficzna, którą możemy wykonać we własnym zakresie. Jeżeli postanowiliśmy dogadać się ze sprawcą, należy zadbać o dokładne opisanie przebiegu zdarzenia i widocznych szkód w oświadczeniu sprawcy, a także odebranie danych od ewentualnych świadków. Jeśli odczuwamy jakiekolwiek dolegliwości nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.  Wszelkie wydatki które poszkodowany poniósł na leczenie, w tym prywatne wizyty lekarskie lekarstwa, opatrunki, sprzęt rehabilitacyjny, a także rehabilitację wchodzą w skład należnego odszkodowania i powinny być udokumentowane rachunkami, w związku z czym należy pamiętać o ich gromadzeniu.

Za szkody spowodowane wypadkiem komunikacyjnym odpowiedzialność ponosi sprawca, jednak najczęściej roszczeń dochodzimy od ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę OC. Jeżeli sprawca m.in. nie posiada wykupionej polisy,  czy zbiegł z miejsca zdarzenia i jest nieznany o odszkodowanie możemy ubiegać się od ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

W skład roszczeń o które może wystąpić poszkodowany wypadkiem komunikacyjnym wchodzi odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz niekiedy renta uzupełniająca.

W skład roszczeń za wypadek komunikacyjny, które przysługują poszkodowanemu wchodzą te o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym.

Odszkodowanie za szkodę majątkową obejmuje w szczególności: koszty naprawy samochodu lub jego wartości w przypadku tzw. szkody całkowitej, koszty holowania, wynajmu pojazdu zastępczego, a także zwrot równowartości przedmiotów które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu w wypadku jak np. bagaże, czy sprzęt elektroniczny.

Odszkodowanie za szkodę na osobie obejmuje zaś koszty, które poszkodowany poniósł w związku z leczeniem, czyli koszty leczenia (również prywatnego), w tym w szczególności: koszt wizyt lekarskich, zakupionych leków, opatrunków, sprzętu ortopedycznego, koszty rehabilitacji, dojazdu na wizyty lekarskie, sprawowania opieki nad chorym.

Zadośćuczynieniem objęte są skutki niemajątkowe wypadku drogowego w sferze zdrowia poszkodowanego, czyli krzywda. Zadośćuczynienie ma na celu kompensatę zarówno cierpień fizycznych, jak też w sferze psychicznej poszkodowanego. Wypłata odpowiedniej sumy pieniężnej ma przez to łagodzić odczuwane przez poszkodowanego skutki. To do poszkodowanego należy wycena jaka kwota jest w stanie zaspokoić mu przeżycia związane z wypadkiem drogowym. Ze względu na szeroki charakter skutków, kwoty zadośćuczynienia są najczęściej wielokrotnie wyższe niż odszkodowanie za utracony majątek i koszty leczenia.

W przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej poszkodowanego wypadkiem, zwiększenia się potrzeb, albo zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość można żądać też od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Po zgromadzeniu wszelkiej dokumentacji, którą dysponuje poszkodowany może on wystąpić z wnioskiem o naprawienie całości szkody materialnej oraz niematerialnej do zakładu ubezpieczeniowego, w którym polisę OC ma wykupioną sprawca wypadku. Ubezpieczyciel ma na naprawienie szkody 30 dni i po tym okresie poszkodowanemu należą się odsetki. W przypadku najczęstszym, czyli niezadowalającego naprawienia szkody przez ubezpieczyciela należy wystąpić z pozwem do sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od kwoty roszczenia.

Zarówno sporządzenie wniosku, jak też pozwu warto zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w ubieganiu się o odszkodowania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.