Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania.

Wielu osobom uzyskanie odszkodowania za szkodę sprawia bardzo duże trudności.

Walka z ubezpieczycielem, a także z osobą odpowiedzialną za szkodę po przebytym wypadku drogowym, albo innej sytuacji, w której cierpi mienie, a także w szczególności zdrowie i życie osób jest ponad siły poszkodowanych i ich bliskich.

Moja Kancelaria Adwokacka pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynienia na etapie przedsądowym, udzielając porad i pomocy prawnej, pomagając w napisaniu wniosku do ubezpieczyciela, a w końcu w sporządzeniu odpowiedniego pozwu i poprowadzeniu sprawy odszkodowawczej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną reprezentując osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych i występujące w sprawie karnej w roli oskarżyciela posiłkowego, a także w uzyskiwaniu odszkodowań za:

  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki rolnicze
  • błędy medyczne
  • szkody wyrządzone przez zwierzęta
  • wypadki przy pracy
  • wypadki spowodowane ruchem przedsiębiorstwa
  • czyny niedozwolone
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (np. za odwołany lot, bezumowne korzystanie z lokalu, odszkodowania turystyczne, rozwiązanie umowy o pracę)